Toetsing op integraliteit

Toetsing op integraliteit

We moeten voorkomen dat we plannen maken of investeringen doen die op dit moment zinvol lijken, maar die de natuur en onze leefomgeving niet verbeteren, niet dierwaardig zijn en daardoor niet toekomstbestendig. Een breed toetsingskader zorgt ervoor dat alle essentiële belangen worden meegenomen en de plannen integraler worden. Toets de gebiedsplannen daarom op ecologische, duurzaamheids-, sociaaleconomische en dierwaardigheidsaspecten. Het huidige toetsingskader is nog niet concreet genoeg, zo valt ook te lezen in het advies van de Ecologische Autoriteit. Bovendien ontbreekt dierenwelzijn in de huidige doelen.

Het is essentieel dat de plannen worden getoetst door onafhankelijke experts. Daarom zou de overheid helder moeten formuleren door wie en wanneer de plannen getoetst worden op de integrale aanpak en het doelbereik. Geef deze partijen een formele opdracht om de plannen te toetsen. De effecten van de plannen op de instandhoudingsdoelstellingen voor natuurgebieden worden getoetst door de Ecologische Autoriteit, verder vindt een doorrekening op doelbereik plaats. Beleg de toetsing op dierenwelzijn bij de Ecologische Autoriteit die hiervoor onafhankelijke dierenwelzijnsexperts kan betrekken.

Gebruik bij de toetsing op dierenwelzijn de zes leidende principes voor een Dierwaardige Veehouderij (RDA) als leidraad:

  1. Erkenning intrinsieke waarde dier.

  2. Goede voeding.

  3. Goede omgeving.

  4. Goede gezondheid.

  5. Natuurlijk gedrag.

  6. Positieve emotionele toestand.

Hierbij dienen ook de programma’s van eisen voor de verschillende diercategorieën als handvat te worden gebruikt. Deze zijn ontwikkeld in de verschillende projecten over integraal duurzame stallen.

Voordelen voor dier, boer en natuur

Door de plannen die nu gemaakt worden te toetsen op integraliteit incl. dierwaardigheid, kan er met de plannen effectief gestuurd worden op doelbereik. Ook geeft het de boer meer zekerheid datwanneer deze plannen uitgevoerd worden, de investeringen toekomstbestendig zijn. Anders worden er mogelijk desinvesteringen gedaan die later niet integraal genoeg blijken te zijn omdat dierenwelzijn niet meegenomen is.

Contact

Heb je een vraag? Of wil jouw organisatie ook meedoen aan deze campagne? Stuur ons een e-mail.