Integraal duurzame stallen

Integraal duurzame stallen

Wageningen Universiteit (WUR) heeft de methodiek ‘Reflexief Interactief Ontwerpen (RIO)’ ontwikkeld, ook wel integraal duurzaam ontwerpen genoemd. Dit houdt in dat bij nieuwbouw, verbouw en aanpassing van onderdelen in de veehouderij steeds getoetst dient te worden aan de belangrijkste behoeften van dier, boer, burger en milieu. Deze behoeften fungeren zoals een programma van eisen voor het (her)ontwerpen van veehouderijsystemen. Voor diverse veehouderijsectoren zijn inmiddels volgens deze methodiek integraal duurzaam ontwerpsessies gehouden. Voorbeelden van gerealiseerde integraal duurzame stallen zijn Kipster en Rondeel voor leghennen, de Windstreekstal voor vleeskuikens, de Dartelstal en Zonvarken voor varkens en het Kwatrijn voor melkvee. Bij het ontwerp van de stallen is rekening gehouden met de belangrijkste behoeften van de dieren, waardoor het welzijn van dieren enorm verbetert.

Voordelen voor de boer
Omdat integraal duurzame stallen bijdragen aan meerdere duurzaamheidsdoelen, zijn ze toekomstbestendiger en geven ze de boer de zekerheid niet op korte termijn opnieuw te hoeven investeren. Een verbetering van het dierenwelzijn resulteert in minder verspilling van grondstoffen zoals voer en medicatie, omdat dieren beter in hun vel zitten en minder vaak ziek worden. Voor boeren zorgt dit voor kostenbesparingen door minder dierenartskosten, maar ook lagere voerkosten, betere werkomstandigheden en meer werkplezier. Omdat dierenwelzijn maatschappelijk een belangrijk thema is, draagt het verbeteren hiervan bij aan meer waardering voor de boer van burgers en consumenten. Tenslotte kan in veel gevallen een meerprijs gevraagd worden voor de geproduceerde producten, omdat het bedrijf zich onderscheidt op het gebied van dierenwelzijn en milieu.

Voordelen voor de omgeving
Andere voordelen van integraal duurzame stallen zijn dat negatieve effecten op de omgeving zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door ammoniakvorming te voorkomen door middel van dagontmesting, door fijnstof te verminderen met een mestschuifel, of door energie te besparen door de stal anders te verwarmen zoals in de Windstreekstal voor vleeskuikens gebeurt.

De uitkomsten van de integraal duurzaam ontwerp-trajecten en de programma’s van eisen zijn hier te vinden:

Contact

Heb je een vraag? Of wil jouw organisatie ook meedoen aan deze campagne? Stuur ons een e-mail.